શુ તમે જાણો છો માં ગંગાએ શા માટે પોતાનાં 7 પુત્રોને નદીમાં વહેતાં મૂકી દીધા હતાં,જાણો તેની પાછળનું રહસ્યય…

0
123

ગંગા સંબંધિત અનેક પુરાણોમાં ઘણી કથાઓ વાંચવામાં આવે છે. મહાભારતનું સૌથી મુખ્ય પાત્ર ભીષ્મ ગંગાના આઠમા પુત્ર હતા.રાજા શાંતનુની પત્ની બની ગંગા, એકવાર, હસ્તિનાપુરનો રાજા શાંતનુ શિકાર રમતા રમતા ગંગા નદીના કાંઠે આવ્યો. અહીં તેને એક સુંદર સ્ત્રીને જોઈ તે હતી દેવી ગંગા . શાંતનુએ તેની સાથે વિનંતી કરી. મહિલાએ કહ્યું કે મને તમારી રાણી હોવાનું સ્વીકાર છે, પરંતુ હું ત્યાં સુધી જ તમારી સાથે રહીશ જ્યાં સુધી તમે મને કંઇપણ માટે રોકશો નહીં,અને ન તો મને કોઈ પ્રશ્નો પૂછશો જો એવું થય, તો હું તુરંત જ તમને છોડી દઇશ. રાજા શાંતનુએ તે સુંદર સ્ત્રીને સ્વીકારી અને તેની સાથે લગ્ન કર્યાં.

આ રીતે ગંગાએ કર્યું રાજા શાંતનુને અપ્રિય, સમય પસાર થતાં, શાંતનુને સાત પુત્રોનો જન્મ થયો, પરંતુ તે મહિલાએ બધા પુત્રોને ગંગા નદીમાં છોડી દીધા. શાંતનુ કંઈ કરી શક્યું નહીં કારણ કે તેને ડર હતો કે જો મેં તેને આનું કારણ પૂછ્યું તો તે મને છોડી દેશે. જ્યારે તે મહિલા એ આઠમાં પુત્રને જન્મ આપ્યો, ત્યારે તેણે તેને પણ ગંગામાં ફેંકવા લાગી ત્યારે શાંતનુએ તેને અટકાવી અને પૂછ્યું કે તું આ કેમ કરે છે.

બ્રહ્મા ના શ્રાપ ને કારણે, રાજા મહાભિષ પૂર્વવંશ માં રાજા પ્રતિપ ના પુત્ર શાંતનુ તરીકે જન્મ્યા હતા. એક વખત રાજા શાંતનુ શિકાર કરતાં-કરતાં ગંગા નદી ના કિનારે આવ્યા. અહીં, તેણે એક સુંદર સ્ત્રી જોઈ (તે ગંગા દેવી હતી). શાંતનુ તેને જોઈને મોહિત થઈ ગયા. શાંતનુ એ તેને વિનંતી કરી. મહિલા એ કહ્યું કે, હું તમારી રાણી હોવાનું સ્વીકારું છું, પરંતુ જ્યાં સુધી તમે મને કંઇ પણ માટે રોકશો નહીં, અથવા મને કોઈ પ્રશ્નો પૂછશો નહીં, ત્યાં સુધી હું તમારી સાથે રહીશ. જો આવું થશે, તો હું તમને તરત જ છોડી દઇશ. રાજા શાંતનુ એ તે સુંદર સ્ત્રી ને સ્વીકારી અને તેની સાથે લગ્ન કર્યાં.

લગ્ન પછી, રાજા શાંતનુ એ સુંદર સ્ત્રી સાથે ખુશી થી રહેવા લાગ્યા. સમય પસાર થતાં, શાંતનુ ને ત્યાં સાત પુત્રો એ જન્મ લીધો પરંતુ, મહિલા એ બધા પુત્રો ને ગંગા નદી માં નાખી દીધા. શાંતનુ કંઈ કરી શક્યા નહીં કારણ કે, તેને ડર હતો કે જો મેં તેને આનું કારણ પૂછ્યું, તો તે મને છોડી ને જતી રહેશે. જ્યારે તે સ્ત્રી ને આઠમો પુત્ર થયો, ત્યારે તેણે પણ તે ગંગા માં નાખવાનું શરૂ કર્યું, તો શાંતનુ એ તેને અટકાવી અને પૂછ્યું કે, તે આ શું કામ કરે છે? મહિલા એ કહ્યું કે, હું દેવનદી ગંગા છું અને બધાં પુત્રો જેમને મેં નદી માં ફેંકી દીધા હતા તે બધા વસુઓ હતા, જેને ઋષિ વસિષ્ઠે શ્રાપ આપ્યો હતો.

મેં તેમને મુક્ત કરવા માટે જ નદી માં છોડી દીધા. તમે શરત સ્વીકારી ને મને અટકાવી, તેથી હું હવે જાઉં છું. એમ કહીને ગંગા શાંતનુ ના આઠમા પુત્ર સાથે ચાલ્યા ગયા.મહિલાએ કહ્યું કે હું દેવનાદી ગંગા છું અને બધાં પુત્રો જેમને મેં નદીમાં ફેંકી દીધા હતા તે વસુ હતા જેને ઋષિ વસિષ્ઠે શ્રાપ આપ્યો હતો. મેં તેમને મુક્ત કરવા નદીમાં ફેંકી દીધા. તમે શરત ન.માનીને મને રોકી તેથી હું હવે જાઉં છું. એમ કહીને ગંગા શાંતનુના આઠમા પુત્ર સાથે ચાલી ગઈ.

વાસુએ ગંગાના ગર્ભાશયમાંથી કેમ જન્મ લીધો, મહાભારતનાં આદિ તહેવાર અનુસાર, એકવાર દ્યો આદી વસુસે ૠષિ વસિષ્ઠની ગાય નંદિનીની હત્યા કરી હતી. ગુસ્સે થઈને મહર્ષિ વસિષ્ઠે તેને માનવ યોનિમાં જન્મ લેવાનો શ્રાપ આપ્યો. માફી માંગવા પર ૠષિએ કહ્યું કે તમેં બધા ને તો વસુથી જલ્દીથી માનવ યોનિમાંથી મુક્તિ મેળવશો, પરંતુ દ્યો નામના આ વાસ્યને ઘણા દિવસો સુધી પૃથ્વી પર રહેવું પડશે.

જ્યારે વસુસે ગંગાને આ શ્રાપ વિશે કહ્યું, ત્યારે ગંગાએ કહ્યું કે હું તમને બધાને મારા ગર્ભાશયમાં ધારણ કરીશ અને તરત જ માણસની યોનિમાંથી મુક્તિ આપીશ. ગંગાએ એવું જ કર્યું. વસિષ્ઠ ૠષિના શ્રાપને કારણે, ધૌ નામના વસુએ ભીષ્મ તરીકે જન્મ લીધો અને પૃથ્વી પર રહીને દુઃખ ભોગવવું પડ્યું.