ભારતના આ રાજ્યે બળાત્કારી ઓ માટે બનાવ્યો કડક કાયદો,બળાત્કારિયો ને આ રીતે બનાવવા મા આવશે નપુંસક..

0
520

બળાત્કાર સામે કડક પગલાં લેવાની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, એક રાજ્ય એ ગુનેગારોને નપુંસક બનાવવા માટે કેમિકલનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. અમેરિકાના અલાબામાં એક નવો કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. નવા કાયદા હેઠળ, 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને સેક્સ અપરાધીઓને નપુંસક બનાવવા માટે ઇન્જેક્શન અથવા દવા આપવામાં આવી શકે છે.

કાયદાની અનુસાર, બાળકો સાથે સેક્સ અપરાધના વ્યક્તિને પેરોલ પર છોડવાથી પહેલા ઇન્જેકશન લગાવામાં આવી શકે છે. ઈન્જેકશનના કારણે વ્યક્તિનો સેક્સ ડ્રાઈવ ઘટી જશે.

મીડિયાના રિપોર્ટ મુજબ ઈન્જેકશન લગાવ્યા પછી એની અસર હંમેશા માટે નહીં રહે. પરંતુ થોડાક સમય સુધી જ એની અસર થશે, પેરોલ લેવાના એક મહિના પહેલાં આ ઇન્જેક્શન લાગુ કરવામાં આવશે.ખાસ વસ્તુ એ છે કે ઈન્જેકશનનો ખર્ચ દોષિત વ્યક્તિને આપવો પડશે. જે લોકો ઇન્જેક્શન લેવાનું નક્કી કરે છે તેઓને જેલમાંથી છોડવામાં આવશે નહીં.

કોર્ટ જ આ વસ્તુ ને નક્કી કરશે કે ક્યાં સુધી દોષિને ઈન્જેકશન લગાવાની જરૂર છે. અલાબામા કાયદો બનાવની સાથે જ હવે અમેરિકામાં 7 એવા રાજ્યો બની જશે કે કેમિકલ કૈસ્ટ્રેકશન ઉપયોગ કરવાની જોગવાઇ છે. આમાં લુસિયાના અને ફ્લોરિડાનો સમાવેશ થાય છે.કેમિકલ કૈસ્ટ્રેકશનમાં ટેબલેટ કે ઈન્જેકશનનો ઊપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ટેસ્ટોસ્ટિરોન ઉત્પાદનને અસર કરે છે અને વ્યક્તિની સેક્સ ડ્રાઇવને નબળી બનાવે છે. જો કે, સારવાર બંધ થઈ જાય પછી તેની અસર ઓછી થવા લાગે છે.