અહીંના કબૂતરો છે કરોડપતિ, જેમના નામે છે 27 દુકાન, 126 વીઘા જમીન અને જાહોજલાલી..

0
76

માણસો કરોડપતિ હોવાના સમાચાર તો તમે દરરોજ વાંચતા હતો પરંતુ કબૂતરો કરોડપતિ હોવાના સમાચાર પહેલીવાર વાંચી રહ્યા હશો.સાંભળવામાં થોડું વિચિત્ર લાગે છે પરંતુ આ સત્ય છે.રાજસ્થાનના નાગૌર જિલ્લાના જસનગર ગામમાં આ કબૂતરોના નામે કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ છે.જેમાં દુકાનો,અનેક વીઘા જમીન અને કેશ પણ છે.કબૂતરોના નામે 27 દુકાનો,126 વીઘા જમીન અને બેંક ખાતામાં લગભગ 30 લાખ રૂપિયા કેશ છે.એટલું જ નહીં આ કબૂતરોની 10 વીઘા જમીન પર 470 ગાયોની ગૌશાળા પણ સંચાલિત થઈ રહી છે.

40 વર્ષ પહેલા પૂર્વ સરપંચ રામદીન ચોટિયાના નિર્દેશો અને ગુરુ મરુધર કેસરી પાસેથી પ્રેરણા લઈને ગ્રામીણોના સહયોગથી અપ્રવાસીય ઉદ્યોગપતિ સ્વર્ગીય સજ્જનરાજ જૈન તથા પ્રભુસિંહ રાજપુરોહિત દ્વારા કબૂતરાન ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી.ભામાશાહોએ કબૂતરોના સંરક્ષણ તથા નિયમિત દાણા પાણીની વ્યવસ્થા માટે ટ્રસ્ટના માધ્યમથી કસ્બામાં 27 દુકાનો બનાવડાવી અને તેમને કબૂતરોના નામે કરી દીધી.હવે આ કમાણીથી ટ્રસ્ટ છેલ્લા 30 વર્ષથી રોજ 3 બોરી અનાજ આપી રહ્યું છે.કબૂતરાન ટ્રસ્ટ દ્વારા રોજ લગભગ ચાર હજાર રૂપિયાના ખર્ચે 3 બોરી ધાનની વ્યવસ્થા કરાય છે.ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત ગૌશાળામાં જરૂર પડ્યે 470 ગાયોના ચારાપાણીની વ્યવસ્થા કરાય છે. દુકાનોથી ભાડા તરીકે લગભગ 80 હજાર કુલ માસિક આવક છે.

લગભગ 126 વીઘા કૃષિ જમીનની અચલ સંપત્તિ છે.કમાણીમાંથી કબૂતરોના સંરક્ષણમાં ખર્ચ થયા બાદની બચત ગામની જ એક બેંકમાં જમા કરી દેવાય છે.જે આજે 30 લાખ રૂપિયા જેટલી છે.ટ્રસ્ટના સચિવ પ્રભુસિંહ રાજ પુરોહિતે જણાવ્યું કે કસ્બામાં અનેક ભામાશાહે કબૂતરોના સંરક્ષણ માટે દિલ ખોલીને દાન આપ્યું હતું.આજે પણ દાન આપે છે.આ દાનના રૂપિયાનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય અને ક્યારેય કબૂતરોના દાણા પાણીમાં કોઈ સંકટ ન આવે તે માટે ગ્રામીણો તથા ટ્રસ્ટના લોકોએ મળીને દુકાનો બનાવી.આજે આ દુકાનોથી લગભગ 9 લાખ રૂપિયાની વાર્ષિક આવક થાય છે.જે કબૂતરોના દાણા પાણી માટે ખર્ચ કરાય છે.

હવે આ કમાણીથી ટ્રસ્ટ લગભગ 30 વર્ષથી રોજ 3 થેલી અનાજ આપી રહ્યું છે.ટ્રસ્ટના સચિવ પ્રભુસિંહ રાજપુરોહિતે જણાવ્યું કે ગામમાં ઘણાં ભામાશાઓએ કબૂતરના સંરક્ષણ માટે દિલથી દાન કર્યું હતું.આજે પણ દાણા આપતાં રહે છે.તે દાણાના રૂપિયાનો સાચો ઉપયોગ થાય અને ક્યારેય કબૂતરોના દાણા-પાણીમાં કોઈ મુશ્કેલી ના આવે.એટલે ગ્રામિણો અને ટ્રસ્ટના લોકોએ મળીને દુકાનો બનાવી હતી.આજે આ દુકાનમાંથી લગભગ 9 લાખ રૂપિયાની વાર્ષિક આવક થાય છે.જે કબૂતરોના દાણા-પાણી માટે ખર્ચ કરવામાં આવે છે.

કબૂતરના ટ્રસ્ટ દ્વારા રોજના લગભગ ચાર હજાર રૂપિયાની 3 થેલી ધાનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત ગૌશાળામાં જરૂર પડ્યે 470 ગાયોના ચારા-પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.દુકાનોમાંથી મહિને કુલ 80 હજાર રૂપિયાની ભાડાની આવક મળે છે.લગભગ 126 વીઘા કૃષિ જમીન અચલ સંપત્તિ છે.કમાણીથી કબૂતરોના સંરક્ષણમાં ખર્ચ થયા પછી બચત ગ્રામની એક બેન્કમાં જમા કરાવી દેવામાં આવે છે.જે આજે 30 લાખ રૂપિયાની નજીક છે.